Personvern og personopplysninger - Personvernerklæring for BilAppen


Her gir vi en oversikt over hvilke personopplysninger som lagres i BilAppen og hvilke formål disse benyttes til.


  • Alle data registrert med BilAppen (kommentarer, bilder o.l.) blir transportert kryptert (HTTPS) mellom App og server-applikasjonen.
  • Registrerte data er kun tilgjengelige via BilAppen Web for brukere som er registrert i tjenesten og som innehar tilstrekkelig tilgangsnivå.

Hvilke personopplysninger lagres?

  • Fullt navn
  • Mobiltelefonnummer (valgfritt)
  • E-post-adresse (brukernavn)
  • Brukerrolle
  • Tilganger i systemene
  • Arbeidsgiver (organisasjon)
  • Handlinger i og bruk av systemet for sporbarhet, oppfølging etc.

Når lagres personopplysningene?

Opplysningene lagres når din arbeidsgiver registrerer deg som bruker av systemet, samt ved aktiv bruk av systemet (loggføring).


Hva er formålet ved oppbevaring av personopplysninger?

Opplysningene lagres i systemet for å kunne levere de tjenestene din arbeidsgiver abonnerer på, og for at du skal kunne benytte alle funksjonene som tjenestene tilbyr.


Hvordan kan jeg få innsyn i hvilke opplysninger som er lagret om meg?

Du kan ta kontakt med personvernombudet hos din arbeidsgiver.


Når og hvordan kan jeg få mine personopplysninger slettet?

Personopplysninger vil kunne beholdes etter at ditt arbeidsforhold er avsluttet. Dette er for å sikre historikk og sporbarhet.

Ta kontakt med personvernombud hos din arbeidsgiver for informasjon om hvor lenge opplysningene lagres, og hva du kan gjøre for å slette disse etter at oppbevaringstiden har gått ut.